,,Spojrzeli na niego i ROZPROMIENILI SIĘ, a ich oblicza nie doznały wstydu” —Psalm 34:5
,,Siła i godność są jej strojem; będzie się cieszyła jeszcze w przyszłości” —Ks. Przysłów 31:25
,,I nazwą cię nowym imieniem, które usta PANA ustalą” —Izajasza 62:2
Nowe imię

Droga Oblubienico,

Twoje życie już się zmieniło, prawda? Najpierw TY w końcu znalazłaś nadzieję, a potem rozpoczęłaś swoją Podróż Przywrócenia.

Dlaczego nowe imię?

Posiadanie zupełnie nowego imienia od Boga pozwoli ci „usługiwać” innym bardziej dyskretnie, jednocześnie będąc w pełni przejrzystą w swoich raportach pochwalnych i dziennikach - i bądź przygotowana na to, kiedy BÓG powoła cię do rozpoczęcia własnej służby! Każda z naszych ministrów korzysta z NI - co zapewnia im pełną transparentność i dyskrecję.

Zanim odrzucisz koncepcję bycia minister, ważne jest, aby zrozumieć definicję „minister”, która jest CZASOWNIKIEM lub akcją, która po prostu oznacza: pielęgnować, troszczyć się, dbać, opiekować się, zajmować się, dopilnować, pomagać, asystować. Najprawdopodobniej już „usługujesz” lub opiekujesz się swoją rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami. Teraz możesz to zrobić bez odkrywania grzechów lub szczegółów, o których lepiej nie mówić.

Ponadto powodem, dla którego On poprowadził każdą z nas przez dolinę cienia śmierci, która rozpoczęła naszą Podróż Przywrócenia i dlaczego pozwolił na ten kryzys w naszym życiu, było to, abyśmy służyły (pomagały) i wychodziły do innych cierpiących kobiet - dając im nadzieję - W końcu nadzieja!

Aby pomóc, podobnie jak nasze minister, ty również musisz zachować dyskrecję i zacząć używać Jego NI do ochrony swojej rodziny i innych osób, które są częścią twojego świadectwa. Skąd masz wiedzieć, jakie ono jest, jaki jest proces?

Izajasza 54:5-6: ,,Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi. PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg”.

Po pierwsze, musisz zrozumieć, że On powołał cię do usunięcia przygnębienia, a potem razem z twoim nowym Mężem, jako Jego oblubienicą, razem możecie służyć innym kobietom, które tak jak ty zostały opuszczone i przygnębione, bez nadziei.

Czy wiesz, że częścią tego, co Bóg robi, kiedy ma cię zmienić, jest to, że daje ci NOWE IMIĘ?

Bardzo często kobiety, które uległy przemianie, zaczynają nazywać siebie czymś nowym bez zastanawiania się nad tym, Księga Przysłów 16:9: „Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami”. 

Jednym z naszych ulubionych przykładów jest kobieta, która była tancerką w klubie dla dżentelmenów, planowała aborcję (z powodu późnej ciąży), ale potem spotkała się z minister z RMI. Zamiast tego, została zbawiona i natychmiast po tym, jak ktoś nazwał ją „Frankie”, kiedy poprawiła je, mówiąc: „Mam na imię Frances”. To było jej imię, do którego Pan przyprowadził ją z powrotem, ponieważ nie była już w buncie.

Wiemy, że nasz NM jest nazywany wieloma imionami: „Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi”. Izajasza 54:5 Sześć imion w tym jednym wersecie.

Wiemy również, że powołał cię: „PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg” - Izajasza 54:6. 

Marka 16:15 SNP ,,I powiedział im: Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku”.

Marka 16:15 NBG ,,I im powiedział: Wyruszcie na cały świat i ogłoście Dobrą Nowinę całemu stworzeniu”.

Co BÓG powiedział o twoim NI

,,I nazwą cię nowym imieniem, które usta PANA ustalą. I będziesz koroną chwały w ręku PANA i królewskim diademem w ręce twego Boga. Nie będą cię więcej zwać Opuszczoną ani twoja ziemia nie będzie więcej nazwana Spustoszoną.

Ale ty będziesz nazywana Chefsiba [w niej mam upodobanie], a twoja ziemia Beula [poślubiona], bo PAN ma w tobie upodobanie i twoja ziemia będzie poślubiona. Jak bowiem młodzieniec poślubia dziewicę, tak twoi synowie cię poślubią. I jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radować z ciebie”. Izajasza 62

Pamiętasz Saraj, żonę Abrama i matkę Izaaka? Saraj oznacza po prostu „księżniczkę”, ale potem w wyznaczonym czasie Bóg nadał jej imię Sara, które oznacza „MOJA księżniczka” i pobłogosławił ją w Rodzaju 17:15.

Podobnie Abram, w znaczeniu ojciec, został zmieniony na Abrahama, kiedy okazało się, że będzie ojcem narodu hebrajskiego. Rodzaju 17:5. Bóg ogłosił jego nowe imię: „Abraham” - „ojciec wielu narodów”.

Oznacza to, że jeśli twoje imię to Marah, Mara, Maura, Moira, które znajduje się w Księdze Wyjścia i oznacza „gorzki” - nowe imię, które ci nada, może być Dulcie, co oznacza słodka lub Deborah, co oznacza słodką i pracowitą.

Jeśli twoje imię ma zachęcające znaczenie, nowe imię, które ci nada, może być po prostu innym imieniem, które ma to samo znaczenie - po prostu zaufamy Mu, że nas POPROWADZI, nie polegając, ale uznając, że mówi do nas o tym, co ma przyjść dla ciebie - i czym podzielimy się z tobą w ODPOWIEDZI na przesłany przez ciebie formularz NI.

Psalm 23:1-3 - ,,PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, PROWADZI MNIE nad spokojne wody. Posila moją duszę”.

Ks. Przysłów 3:5-6 - ,,Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki”.

Izajasza 30:21 - ,,Twoje uszy usłyszą słowo wołające za tobą: To jest droga, chodźcie nią – gdybyście zboczyli na prawo lub na lewo”.

Izajasza 45:11 - ,,Tak mówi PAN, Święty Izraela i jego Stwórca: Pytajcie mnie o przyszłe rzeczy…”. 

Po otrzymaniu naszej odpowiedzi na formularz, upewnij się, że na górze każdego formularza lub dziennika zawsze używasz swoje PRAWDZIWE imię:

Pamiętaj, aby wypełnić swoje formularze swoim PRAWDZIWYM

imieniem i nazwiskiem*

Następnie na dole formularzy (patrz poniżej)

kiedy prosimy cię o PODPISANIE formularza - wtedy używasz swojego

NI i gdzie mieszkasz,

w jakim stanie lub kraju poza Stanami Zjednoczonymi.

 

Jak mogę znaleźć swoje biblijne nazwisko?

Kiedy prześlesz formularz NI „Nowego imienia”, poprosimy również Boga o twoje nazwisko - na podstawie tego, co wypełnisz w formularzu - abyś mogła założyć konto Gmail z NI.

Aby odkryć twoje biblijne nazwisko, prosimy w formularzu NI o podanie 2-3 osób z Biblii, z którymi najbardziej się identyfikujesz. Na przykład, jeśli jesteś jak apostoł Piotr, wyskakująca z łodzi, kiedy słyszysz, jak On woła twoje imię, możemy użyć nazwiska Piotrowicz.

Jeśli utożsamiasz się ze Szczepanem, On może poprowadzić nas do wybrania Szczepanowska.

Jeśli utożsamiasz się z Janem, On może poprowadzić nas, aby wybrać Janicka lub Janosz.

Jeśli utożsamiasz się z Mateuszem, On może poprowadzić nas, aby wybrać Mateuszczak.

Jeśli utożsamiasz się z Łukaszem, On może nas poprowadzić, aby wybrać po prostu Łukasz.

Więc zatrzymaj się teraz i zacznij rozmawiać z Nim o osobach, których podziwiasz najbardziej i pomyśl o 2-3 imionach, które pomogłyby nam wybrać twoje biblijne nazwisko.

Teraz czas wypełnić krótki formularz NI