ODKRYJ twoje

,,nowe imię”

NI

Twoje Boskie Spotkanie.

Twoje życie się zmieniło - na zawsze!!!

W dniu, w którym Pan doprowadził cię do znalezienia Wieczna Milosc i mamy nadzieję, odkrycia Miłości zaczęłaś czuć się zupełnie nowa! Twoje serce znów zaczęło śpiewać.

,,Śpiewajcie PANU nową pieśń, jego chwałę od krańców ziemi…” Izajasza 42:10.

Że Jego mądrość, poznana do tej pory, prowadziła cię i podszeptywała ci ,,gdy się obudzisz, będzie mówić do ciebie” Ks. Przysłów 6:22.

,,Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe” 2 Koryntian 5:17.

,,Jeśli ktoś bowiem uwierzył Chrystusowi, jest zupełnie nową istotą. To, co było kiedyś, minęło. Teraz zaczęło się coś zupełnie nowego” 2 Koryntian 5:17 PLNT.

TWOJA tożsamość stworzona przez Boga

Tożsamość stworzona przez Boga. ,,Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie” Mateusza 5:48.

 

,,Spojrzeli na niego i ROZPROMIENILI SIĘ, a ich oblicza nie doznały wstydu” —Psalm 34:5
,,Siła i godność są jej strojem; będzie się cieszyła jeszcze w przyszłości” —Ks. Przysłów 31:25
,,I nazwą cię nowym imieniem, które usta PANA ustalą” —Izajasza 62:2

Nowe imię

Droga Oblubienico,

Twoje życie już się zmieniło, prawda? Najpierw TY w końcu znalazłaś nadzieję, a potem rozpoczęłaś swoją Podróż Przywrócenia.

Dlaczego nowe imię?

Posiadanie zupełnie nowego imienia od Boga pozwoli ci odpuścić przeszłość, kłótliwą kobietę, aby stać się promienną kobietą, którą Bóg stwarza na nowo.

Ponadto, przyjęcie tej nowej tożsamości stworzonej przez Boga TSB, która zaczyna się od NI - nowego imienia od Boga, pozwoli ci zachować dyskrecję. Będzie to pierwszy krok do odpuszczenia swojego starego życia, nazwy, której będziesz używać, gdy dostaniesz nowy email, oraz odpuszczenia swoich starych kont w mediach społecznościowych (skupiających na sobie) i z nowym imieniem zaczniesz skupiać się na innych. Poprzez docieranie lub ,,służenie” innym zranionym kobietom, będąc jednocześnie w pełni przejrzystą, będziesz zmierzać ku nowemu życiu, które On dla ciebie stworzył, teraz, a nie czekając, aż zostaniesz przywrócona.

Niezależnie od tego, czy wylewasz swoje serce do swoich dzienników, czy do raportów pochwalnych - czy też później, kiedy BÓG wezwie cię do założenia własnej służby! Zachęcamy każdą kobietę, która tu przybywa i znajduje Wieczną Miłość, aby odpuściła swoje przeszłe życie i przyjęła swoje nowe życie, swoją tożsamość stworzoną przez Boga, tak jak każda z naszych minister, które użyły swojego NI, aby służyć ci - co zapewniło im całkowitą przejrzystość i dyskrecję.

Zanim odrzucisz koncepcję bycia minister, ważne jest, aby zrozumieć definicję „minister”, która jest CZASOWNIKIEM lub akcją, która po prostu oznacza: pielęgnować, troszczyć się, dbać, opiekować się, zajmować się, dopilnować, pomagać, asystować. Najprawdopodobniej już „usługujesz” lub opiekujesz się swoją rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami. Teraz możesz to zrobić bez odkrywania grzechów lub szczegółów, o których lepiej nie mówić.

Ponadto powodem, dla którego On poprowadził każdą z nas przez dolinę cienia śmierci, która rozpoczęła naszą Podróż Przywrócenia i dlaczego pozwolił na ten kryzys w naszym życiu, było to, abyśmy służyły (pomagały i troszczyły się) i wychodziły do innych cierpiących kobiet - dając im nadzieję - Wieczna Miłość!

Więc, podobnie jak nasze minister, ty również musisz zachować dyskrecję i zacząć używać Jego NI do ochrony swojej rodziny i innych osób, które są częścią twojego świadectwa. Skąd masz wiedzieć, jakie ono jest, jaki jest proces?

,,Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi. PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg” Izajasza 54:5-6.

Po pierwsze, musisz zrozumieć, że On powołał cię do usunięcia przygnębienia, a potem razem z twoim nowym Mężem, jako Jego oblubienicą, razem, oboje (twój NM i ty) możecie służyć innym kobietom, które tak jak ty zostały opuszczone i przygnębione, bez nadziei.

Czy wiesz, że częścią tego, co Bóg robi, kiedy ma cię zmienić, jest to, że daje ci NOWE IMIĘ?

Bardzo często kobiety, które uległy przemianie, zaczynają nazywać siebie czymś nowym bez zastanawiania się nad tym, Księga Przysłów 16:9: „Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami”. 

Jednym z naszych ulubionych przykładów jest kobieta, która była tancerką w klubie dla dżentelmenów, planowała aborcję (z powodu późnej ciąży), ale potem spotkała się z minister z RMI. Zamiast tego, została zbawiona i natychmiast po tym, jak ktoś nazwał ją „Frankie”, kiedy poprawiła je, mówiąc: „Mam na imię Frances”. To było jej imię, do którego Pan przyprowadził ją z powrotem, ponieważ nie była już w buncie.

Wiemy, że nasz NM jest nazywany wieloma imionami: „Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi”. Izajasza 54:5 Sześć imion w tym jednym wersecie.

Wiemy również, że powołał cię: „PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg” - Izajasza 54:6. 

 ,,I powiedział im: Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku” Marka 16:15 SNP .

,,I im powiedział: Wyruszcie na cały świat i ogłoście Dobrą Nowinę całemu stworzeniu” Marka 16:15 NBG.

Co BÓG powiedział o twoim NI

,,I nazwą cię nowym imieniem, które usta PANA ustalą. I będziesz koroną chwały w ręku PANA i królewskim diademem w ręce twego Boga. Nie będą cię więcej zwać Opuszczoną ani twoja ziemia nie będzie więcej nazwana Spustoszoną.

Ale ty będziesz nazywana Chefsiba [w niej mam upodobanie], a twoja ziemia Beula [poślubiona], bo PAN ma w tobie upodobanie i twoja ziemia będzie poślubiona. Jak bowiem młodzieniec poślubia dziewicę, tak twoi synowie cię poślubią. I jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radować z ciebie” Izajasza 62.

Pamiętasz Saraj, żonę Abrama i matkę Izaaka? Saraj oznacza po prostu „księżniczkę”, ale potem w wyznaczonym czasie Bóg nadał jej imię Sara, które oznacza „MOJA księżniczka” i pobłogosławił ją w Rodzaju 17:15.

Podobnie Abram, w znaczeniu ojciec, został zmieniony na Abrahama, kiedy okazało się, że będzie ojcem narodu hebrajskiego. Rodzaju 17:5. Bóg ogłosił jego nowe imię: „Abraham” - „ojciec wielu narodów”.

Oznacza to, że jeśli twoje imię to Marah, Mara, Maura, Moira, które znajduje się w Księdze Wyjścia i oznacza „gorzki” - nowe imię, które ci nada, może być Dulcie, co oznacza słodka lub Deborah, co oznacza słodką i pracowitą.

Jeśli twoje imię ma zachęcające znaczenie, nowe imię, które ci nada, może być po prostu innym imieniem, które ma to samo znaczenie - po prostu zaufamy Mu, że nas POPROWADZI, nie polegając, ale uznając, że mówi do nas o tym, co ma przyjść dla ciebie - i czym podzielimy się z tobą w ODPOWIEDZI na przesłany przez ciebie formularz NI.

,,PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, PROWADZI MNIE nad spokojne wody. Posila moją duszę” Psalm 23:1-3.

,,Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki” Ks. Przysłów 3:5-6.

,,Twoje uszy usłyszą słowo wołające za tobą: To jest droga, chodźcie nią – gdybyście zboczyli na prawo lub na lewo” Izajasza 30:21.

,,Tak mówi PAN, Święty Izraela i jego Stwórca: Pytajcie mnie o przyszłe rzeczy…” Izajasza 45:11.


ODKRYJ twoje
,,nowe imię” NI

  • KROK 1: Twoje NI czyli ,,nowe imię” jest pierwszym krokiem do twojej nowej lub stworzonej przez Boga tożsamości TSB.
  • Proś Go, aby cię doprowadził do tego, jakie PIERWSZE IMIĘ wybrał dla ciebie ,,On mnie prowadzi” z wielu:
  • KROK 2: Nazwisko do twojego konta GMAIL.
    • Aby znaleźć nazwisko, wyszukaj imię z ULUBIONEGO wersetu z Pisma Świętego i dodaj końcówkę polskich nazwisk takie jak: ska/ski; yk; ik; ak. Wpisz je w wyszukiwarce po więcej inspiracji na podstawie prawdziwych nazwisk.