„Wszystko Co Zrobimy Powiedzie się”

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

W ciągu ostatnich kilku tygodni omawiałyśmy, jak otrzymać błogosławieństwo w 2021 roku. Aby dokonać przeglądu do tej pory, nauczyłyśmy się trzech zasad:

Zasada #1 Bóg CHCE Cię Błogosławić!

Zasada #2 Cierpienie i Smutek pomagają nam osiągnąć dojrzałość, by cieszyć się błogosławieństwem!

Zasada #3 Aby być pobłogosławiona, musisz Go na tyle kochać, by być Mu posłuszna.

W tym tygodniu chcemy nauczyć się czwartej zasady.

Zasada #4 Aby być pobłogosławiona, musisz rozmyślać nad Jego Słowem.

Psalm 1:2-3

,,Lecz ma upodobanie w prawie PANA

i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.

Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,

które wydaje swój owoc w swoim czasie;

jego liść nie zwiędnie

wszystko, co robi, powiedzie się.

Jeśli użyjemy Psalmu 1 jako naszego przewodnika, zobaczymy, jak obiecuje on, że JEŚLI będziemy rozmyślać nad Słowem Bożym do tego stopnia, że będziemy o nim myśleć przez cały dzień, a także w nocy - będziemy jak drzewo, które zostało mocno i solidnie zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie, a jego liście nie zwiędną ani nie wyschną i co najbardziej ekscytujące - WSZYSTKO co zrobimy, powiedzie się!

Wiem, że to co napisałam nie jest słowem w słowo i interpunkcja również jest daleka od wersetu, który wkleiłam powyżej, ale to dlatego, że napisałam go z pamięci, z serca, to wszystkie upiększenia, które mam odkąd doświadczyłam w swoim własnym życie.

Kiedy po raz pierwszy zapoznałam się z tym wersetem, tak bardzo wierzyłam w tę obietnicę, że jest to pierwszy werset, który zapamiętałam. Właściwie, zapamiętałam cały 1 Psalm w poniedziałek po tym, jak po raz pierwszy usłyszałam tę zasadę, kiedy byłam na seminarium. W tym momencie mojej Podróży Odbudowy, mojego męża nie było przez rok i osiem miesięcy.

Wierzyłam w to, co mówił ten werset i potraktowałem to jako Jego obietnicę dla mnie i jak zasugerowali na seminarium, zaczęłam od zapamiętania całego Psalmu 1. Przed tym, zachowałam w swoim sercu wiele wersetów przez zapisywanie ich na na kartkach indeksowych 3x5.

Psalm 119:11—

,,W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie.”

Powiem tak jasno, jak tylko potrafię, że jeśli ty zapamiętasz tylko tę JEDNĄ zasadę, to zmieni ona twoje życie, tak jak zmieniła moje życie - NA ZAWSZE! Odkąd zaczęłam rozmyślać nad tym jednym wersetem, nie jestem taka sama.

Jak? Dlaczego?

Przede wszystkim, bo Bóg jest wierny Swoim obietnicom. Więc ilekroć bierzemy je jako Jego obietnice dla nas i wierzymy, że On jest wierny, a wszystkie Jego obietnice dla nas brzmią: „Tak”! i „Amen!” I wypowiadamy Mu je z powrotem, to się wypełnią.

Izajasza 55:11—

,,Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę.”

Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłam, kiedy zaczęłam zapamiętywać ten werset, było to, że zdawałam się powtarzać go w kółko - w dzień i w nocy. Wtedy ta Jego obietnica stała się dla mnie żywa. Stała się częścią mnie. I bardzo szybko zauważyłam, że tak, cokolwiek robiłam, powodziło mi się!

Nie, moje małżeństwo nie zostało odbudowane z dnia na dzień; tak właściwie to następnego miesiąca mój mąż się ze mną rozwiódł. Wiem też, że wróg nadal kpił ze mnie, mówiąc: „Hej, więc tak będzie ci się powodziło! Zapamiętujesz wersety a twój mąż bierze z tobą rozwód!” Ale to był mój test wiary, a bez testu, jak możemy mieć świadectwo?

Jak inaczej Bóg może poznać nasze serce? Pamiętaj, On mówi: „Ja, PAN, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków.” Jeremiasza 17:10. Możemy nie znać naszych własnych serc, ponieważ jest tam również napisane: „najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?” Jeremiasza 17:9 Dlatego właśnie Bóg nas poddaje próbie.

Więc, jeśli okażemy się wierni i nie będziemy „znużeni w czynieniu dobra” Galacjan 6:9, to „On nagradza tych, którzy go szukają.” Hebrajczyków 11:6

Nawiasem mówiąc, każdy werset, który „zachowałam w swoim sercu, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie”, okazał się przemieniać mnie poprzez odnowienie mojego umysłu. Potem, kiedy mój umysł się przemienił, moje serce również się zmieniło, a gdyby to nie wystarczyło, Bóg obiecuje każdej z nas, o czym rozmawiałyśmy, że będzie nam się POWODZIŁO we wszystkim, co robimy! Łał!

*Nawiasem mówiąc. Jeśli unikasz pojęcia „zapamiętywania” wersetów biblijnych, każdy werset, który spisałam powyżej, został napisany z mojej pamięci. Jego Słowo, które zachowałam głęboko w sercu, od prostego pisania wersetów na kartkach 3x5 i czytania ich raz rano (w momencie, gdy się obudziłam), raz wieczorem (przed pójściem spać) i kiedykolwiek wiedziałam, że będę potrzebować zastrzyku zachęty (podczas mojego PO to było cały czas!).

Teraz, kiedy mówimy o posłuszeństwie Jemu i spełnianiu warunków Jego obietnic, Zasada #3 Aby być pobłogosławiona, musisz Go na tyle kochać, by być Mu posłuszna, oczywiście musimy wiedzieć i rozumieć, o co On nas prosi, żeby przestrzegać.

Właśnie dlatego „przemienianie naszego umysłu” poprzez Biblię - rozmyślanie nad Pismem - bycie obmytą Jego słowem - jest tak ważne. Aby móc się zmienić lub zostać przemieniona, potrzebujesz odnawiającej mocy Jego Słowa. Musisz nad tym rozmyślać, innymi słowy, myśleć o tym w kółko!

Nad którym wersetem z Pisma Świętego powinienaś rozmyślać?

Zacznij od obietnicy, od której zaczęłyśmy, która odblokowuje wszystkie inne! Następnie przejdź do wersetów, które przeczytałaś w naszych źródłach, ponieważ każdy z tych wersetów wylał się z mojego serca po zakończeniu mojej Podróży Odbudowy. Zostały tam zasadzone, kiedy Bóg pozwolił, aby moje małżeństwo się rozpadło, pozostawiając mi czułe serce lub dobrą ziemię do zasiania Jego Słowa.

Mateusza 13:18-23

,,A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny.”

Niedawno otrzymałam list od kobiety, która zakwestionowała autentyczność naszych odbudowanych świadectw małżeńskich, ponieważ, jak powiedziała, brzmiały jak reklama naszych materiałów. Zapewniłam ją, że są autentyczne i po prostu zapytałyśmy kobiety, czy są jakieś źródła, które by poleciły, aby pomóc mężczyznom i kobietom, którzy tak jak one również pragną odbudować swoje małżeństwo.

Wiele, które kwestionowała pochodziły od mężczyzn i kobiet z odbudowanymi małżeństwami, którzy mieli/mają jedną wspólną cechę; każdy z nich odnowił swój umysł zasadami i wersetami, które ukryli w swoim sercu, a które doprowadziły do tego, że Bóg odbudował ich małżeństwo.

To Słowo Boże ich przemieniło; to Słowo Boże mnie przemieniło. To Słowo Boże cię przemieni. Dlatego im więcej czytasz, rozmyślasz, a następnie czytasz i rozmyślasz więcej o Jego obietnicach, tym bardziej zostaniesz przemieniana w nową osobę. To, jak bardzo chcesz zostać zmieniona, określi ile z dnia, tygodnia lub miesiąca spędzisz w Bożym Słowie i w Jego obecności.

Więc jeszcze raz, pamiętaj o Zasadzie #4 - Aby być pobłogosławionym, musimy rozmyślać nad Jego Słowem.

Ci, którzy piszą z odbudowanymi małżeństwami, brzmią inaczej niż świat, prawda? Wydają się mówić Słowo we wszystkim, co mówią. To dlatego, że zostali przemienieni przez odnowienie ich umysłów. A ty? Ile dnia spędzasz w Jego Słowie, a ile na odnawianie umysłu?

Jeśli nigdy nie miałaś czasu na zapamiętywanie Pisma Świętego, zacznij w tym tygodniu. Napisz tylko jeden werset, który twoim zdaniem jest obietnicą złożoną przez Boga właśnie dla ciebie. Zapisz to na kartce indeksowej 3x5 i poświęć trochę czasu, aby zaznaczyć to w swojej Biblii, a następnie po prostu przeczytaj ją dwa razy dziennie. Wkrótce będziesz myślała o tej obietnicy „dzień i noc” I zaczniesz pragnąć Jego słowa.

Psalm 42:1. ,,Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże.”

Wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewasz, przekonasz się, że cokolwiek zrobisz, powiedzie ci się! Teraz czas wypełnić...